Ứng dụng trong công nghiệp

Ứng dụng trong công nghiệp


Ứng dụng:
Lĩnh vực không gian vũ trụ, Tàu hỏa, Quảng cáo, Máy móc nông nghiệp / Bao bì, các sản phẩm điện tử chính xác và các sản phẩm kim loại khác...
 

Hình ảnh 1 số ứng dụng nổi bật từ máy cắt Fiber Laser 


Top