Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành


  • Các sản phẩm của laser38 Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật cho các lỗi gây ra bởi các yếu tố khách quan, không phải do con người gây ra trong thời gian bảo hành; bao gồm cả chi phí vận chuyển (phụ tùng thay thế và trả lại phần hỏng sửa chữa)
  • Đối với dịch vụ sau bán hàng trực tuyến, người sử dụng phải cung cấp số seri thiết bị với mô tả lỗi cho kỹ thuật viên của chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ kết nối hoặc gửi trả lời qua thư trong thời gian cụ thể.
  • Chúng tôi chào đón tất cả các khách hàng đến thăm nhà máy để đào tạo trực tiếp miễn phí, chúng tôi sẽ cử cho các kỹ sư chuyên nghiệp của chúng tôi để hỗ trợ bạn nghiên cứu các hoạt động máy.
  • Dịch vụ tận tình. Hầu hết khách hàng của chúng tôi đều có thể hoàn thành việc cài đặt và đào tạo bằng cách hỗ trợ trực tuyến hoặc theo dõi hướng dẫn sử dụng máy móc và video đào tạo, nhưng chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ thêm dịch vụ tại địa điểm của người mua.
r


Top